Navigatie

~ Algemene voorwaarden ~

~ Artikel 1 - Algemeen
I love crystals staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Breda onder Kvk nummer 6045813.
 

~ Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen I love crystals en jouw als klant.
 

~ Artikel 3 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. I love crystals maakt gebruik van afbeeldingen, deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden I love crystals niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.​
 

~ Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door de jouw van het aanbod, inschrijving of registratie. I love crystals heeft het recht aanbiedingen, inschrijvingen of registraties te weigeren of dan wel meer aanvullende informatie op te vragen. Wanneer een aanbieding, inschrijving of registratie wordt geannuleerd stelt I love crystals jouw hiervan op de hoogte met een reden.
 

~ Artikel 5 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zal I love crystals de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Wanneer producten of diensten gedurende een bepaalde periode tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden, zal I love crystals dit duidelijk kenbaar maken. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak gemaakt worden. Aan fouten in prijsvermeldingen als gevolg van bijvoorbeeld zet, tik-of drukfouten kunnen geen rechten woren ontleend.​
 

~ Artikel 6 -Betaling en deelname
I love crystals hanteert een vooruitbetaalsysteem voor alle vormen van verkoop, dit in de vorm van Ideal, Bancontact en per bankoverschrijving.

Verkoop producten
Voor de producten (Verkoop van stenen) geldt hierbij een bedenktermijn van 14 dagen waarin het herroepingsrecht geldt. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW. De bestelling kan worden geannuleerd tot aan de betaling van de factuur. Wanneer deze heeft plaats gevonden gaat het herroepingsrecht in. Wanneer je voor deze tijd je bestelling graag wilt annuleren, stuur je een mail met je gegevens, bestelde producten en het nummer van de openstaande factuur naar info@ilovecrystals.nl. Aan annuleren zitten geen kosten verbonden. Indien je een bestelling plaatst in de webwinkel en deze na 14 dagen niet betaald hebt, wordt deze zonder verdere berichtgeving uit het systeem verwijderd.
 

~ Artikel 7 -Herroepingsrecht
Je kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen aanmelden voor retour. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaans omschreven.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het herroepingrechtformulier. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat je het product aan hebt gegeven te wllen retourneren, stuur je het product retour naar I love crystals.

Je hebt dus 14 dagen om aan te geven dat je het product retour wilt sturen, en je hebt daarna 14 dagen om het product daardwerkelijk retour te zenden. Kosten voor retourneren zijn voor jouw eigen rekening, maximale verzendkosten voor een retourzending kunnen 6,95 euro bedragen. Het aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten hiervan) wordt teruggestort op hetzelfde rekeningnummer welke gebruikt is bij de aankoop. Dit vind plaats binnen 14 dagen na levering van de retourgoederen, mits de retourgoederen in goede staat retour ontvangen zijn.
 

~ Artikel 8 - Verplichtingen van I love crystals bij herroeping
Zodra de aanvraag tot herroeping ontvangen is, ontvang je een mail ter ontvangstbevesting binnen 4 werkdagen. Binnen 14 dagen na aanmelding van de retourgoederen wordt het retourbedrag teruggestort, mits de retourgoederen tussentijds in goede orde zijn ontvangen door I love crystals. Het aankoopbedrag wordt op dezelfde rekening teruggestort als waar in eerste instantie de factuur mee betaalt is. Er zitten geen extra betalingen verbonden aan het terugstorten van de terugbetaling.
 

~ Artikel 9 - Uitlsuiting herroepingsrecht
I love crystals biedt momenteel geen producten aan die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.​
 

~ Artikel 10 - Levering en uitvoering
I love crystals zet zich ten volste en met de grootse zorgvuldigheid in om de uitvoering en in ontvangst name van bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Als plaats van levering houden wij het opgegeven woonadres van jouw aan tenzij jij zelf een andere afleverplek hebt aangegeven tijdens de bestelprocedure. Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd, tenzij een andere levertijd is overeengekomen met jouw. Mocht de levering vertraging ondervinden, ontvang je hierover van I love crystals uiterlijk 30 dagen na het bestellen bericht via een mail. In dit geval heb jij het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden. Er is geen recht op een schadevergoeding. Het bedrag zal dan binnen 14 dagen worden teruggestort op jouw rekening. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Het risico van beschadiging en / of vermissing berust bij I love crystals tot het moment van bezorging van de bestelling bij jouw of een op voorhand aan I love crystals aangegeven andere persoon die de bestelling in ontvangst neemt. I love Crystals verzend alleen naar Nederland en België. Indien klanten buiten deze zone iets willen bestellen, is dit alleen mogelijk door de bestelling op te halen in Tilburg of de verzending binnen Nederland of België te laten plaatsvinden en het al daar op te halen.

Artikel 10.1 - Verzendkosten webwinkel
Verzendkosten binnen Nederland bedragen 2,95 euro voor brievenbuspost, en 5,25 euro voor pakketpost. Vanaf 50 euro is verzenden binnen Nederland gratis. Voor Belgie geldt een prijs van 7,95 verzendkosten en vanaf 75 euro gratis verzenden.

Artikel 11 - Persoonsgegevens
I love crystals gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan alleen voor jouw gemaakte bestellingen bij I love crystals. Hierbij houden we ons aan de wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandelt en zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan I love crystals, tenzij je door I love crystals in gebreke bent gesteld. Lees hierover meer in de privacy policy.​
 

~ Artikel 12 - Klachtenregeling en garantie
Mocht je een klacht hebben over een product wat je bij ons gekocht hebt of niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken ik je om dit mij zo snel mogelijk te laten weten. Je kunt hiervoor een email sturen naar info@ilovecrystals.nl Omschrijf je klacht of probleem en vermeldt je naam en bestelnummer. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op over de verdere afhandeling van de klacht.

Mocht je een kapot of ondeugdelijk product van I love crystals, dan kun je beroep doen op jouw recht op de wettelijke garantie. Je kunt dit per email melden via info@ilovecrystals.nl. We nemen vervolgens binnen 2 werkdagen contact met je op en dan wordt er een passende oplossing gezocht (reparatie, vervangend artikel of (een deel van het) geld terug mocht dit niet mogelijk zijn). Als een artikel kapot aankomt dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld worden.

Onder deze garantie vallen niet:
- Barstjes en oneffenheden die de steen van nature vertoont.
- Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik.
- Defecten en slijtage welke te verwachten zijn bij normaal gebruik.
- Veranderingen, aanpassingen of bewerkingen aan het product.
- Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, of door nalatige verzorging en onderhoud.
- Verkleuring.

Voor een optimale en duurzame werking van edelstenen en mineralen is het belangrijk om ze goed te verzorgen door ze regelmatig op te laden en te reinigen. Fel zonlicht en heel hoge en lage temperaturen kunnen beter vermeden worden. Ook zijn er bepaalde stenen die bijvoorbeeld niet tegen water kunnen.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

~ Algemene voorwaarden ~

~ Artikel 1 - Algemeen
I love crystals staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Breda onder Kvk nummer 6045813.


~ Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten tussen I love crystals en jouw als klant.


~ Artikel 3 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. I love crystals maakt gebruik van afbeeldingen, deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden I love crystals niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.​


~ Artikel 4 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door de jouw van het aanbod, inschrijving of registratie. I love crystals heeft het recht aanbiedingen, inschrijvingen of registraties te weigeren of dan wel meer aanvullende informatie op te vragen. Wanneer een aanbieding, inschrijving of registratie wordt geannuleerd stelt I love crystals jouw hiervan op de hoogte met een reden.


~ Artikel 5 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur zal I love crystals de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhogen, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Wanneer producten of diensten gedurende een bepaalde periode tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden, zal I love crystals dit duidelijk kenbaar maken. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak gemaakt worden. Aan fouten in prijsvermeldingen als gevolg van bijvoorbeeld zet, tik-of drukfouten kunnen geen rechten woren ontleend.​


~ Artikel 6 -Betaling en deelname
I love crystals hanteert een vooruitbetaalsysteem voor alle vormen van verkoop, dit in de vorm van Ideal en per bankoverschrijving.

Verkoop producten
Voor de producten (Verkoop van stenen) geldt hierbij een bedenktermijn van 14 dagen waarin het herroepingsrecht geldt. Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW. De bestelling kan worden geannuleerd tot aan de betaling van de factuur. Wanneer deze heeft plaats gevonden gaat het herroepingsrecht in. Wanneer je voor deze tijd je bestelling graag wilt annuleren, stuur je een mail met je gegevens, bestelde producten en het nummer van de openstaande factuur naar info@ilovecrystals.nl. Aan annuleren zitten geen kosten verbonden. Indien je een bestelling plaatst in de webwinkel en deze na 14 dagen niet betaald hebt, wordt deze zonder verdere berichtgeving uit het systeem verwijderd.


~ Artikel 7 -Herroepingsrecht
Je kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen aanmelden voor retour. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Je bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in voorgaans omschreven.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, meldt je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het herroepingrechtformulier. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen nadat je het product aan hebt gegeven te wllen retourneren, stuur je het product retour naar I love crystals.

Je hebt dus 14 dagen om aan te geven dat je het product retour wilt sturen, en je hebt daarna 14 dagen om het product daardwerkelijk retour te zenden. Kosten voor retourneren zijn voor jouw eigen rekening, maximale verzendkosten voor een retourzending kunnen 6,95 euro bedragen. Het aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten hiervan) wordt teruggestort op hetzelfde rekeningnummer welke gebruikt is bij de aankoop. Dit vind plaats binnen 14 dagen na levering van de retourgoederen, mits de retourgoederen in goede staat retour ontvangen zijn.


~ Artikel 8 - Verplichtingen van I love crystals bij herroeping
Zodra de aanvraag tot herroeping ontvangen is, ontvang je een mail ter ontvangstbevesting binnen 4 werkdagen. Binnen 14 dagen na aanmelding van de retourgoederen wordt het retourbedrag teruggestort, mits de retourgoederen tussentijds in goede orde zijn ontvangen door I love crystals. Het aankoopbedrag wordt op dezelfde rekening teruggestort als waar in eerste instantie de factuur mee betaalt is. Er zitten geen extra betalingen verbonden aan het terugstorten van de terugbetaling.


~ Artikel 9 - Uitlsuiting herroepingsrecht
I love crystals biedt momenteel geen producten aan die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.​


~ Artikel 10 - Levering en uitvoering
I love crystals zet zich ten volste en met de grootse zorgvuldigheid in om de uitvoering en in ontvangst name van bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Als plaats van levering houden wij het opgegeven woonadres van jouw aan tenzij jij zelf een andere afleverplek hebt aangegeven tijdens de bestelprocedure. Geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd, tenzij een andere levertijd is overeengekomen met jouw. Mocht de levering vertraging ondervinden, ontvang je hierover van I love crystals uiterlijk 30 dagen na het bestellen bericht via een mail. In dit geval heb jij het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden. Er is geen recht op een schadevergoeding. Het bedrag zal dan binnen 14 dagen worden teruggestort op jouw rekening. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Het risico van beschadiging en / of vermissing berust bij I love crystals tot het moment van bezorging van de bestelling bij jouw of een op voorhand aan I love crystals aangegeven andere persoon die de bestelling in ontvangst neemt. I love Crystals verzend alleen naar Nederland en België. Indien klanten buiten deze zone iets willen bestellen, is dit alleen mogelijk door de bestelling op te halen in Tilburg of de verzending binnen Nederland of België te laten plaatsvinden en het al daar op te halen.

​Artikel 10.1 - Verzendkosten webwinkel
Verzendkosten binnen Nederland bedragen 2,95 euro voor brievenbuspost, en 5,25 euro voor pakketpost. Vanaf 50 euro is verzenden binnen Nederland gratis. Voor Belgie geldt een prijs van 10,60 verzendkosten.


~ Artikel 11 - Persoonsgegevens
I love crystals gebruikt jouw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan alleen voor jouw gemaakte bestellingen bij I love crystals. Hierbij houden we ons aan de wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke informatie wordt altijd vertrouwelijk behandelt en zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan I love crystals, tenzij je door I love crystals in gebreke bent gesteld. Lees hierover meer in de privacy policy.​


~ Artikel 12 - Klachtenregeling en garantie
Mocht je een klacht hebben over een product wat je bij ons gekocht hebt of niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan verzoeken ik je om dit mij zo snel mogelijk te laten weten. Je kunt hiervoor een email sturen naar info@ilovecrystals.nl Omschrijf je klacht of probleem en vermeldt je naam en bestelnummer. We nemen binnen 2 werkdagen contact met je op over de verdere afhandeling van de klacht.

Mocht je een kapot of ondeugdelijk product van I love crystals, dan kun je beroep doen op jouw recht op de wettelijke garantie. Je kunt dit per email melden via info@ilovecrystals.nl. We nemen vervolgens binnen 2 werkdagen contact met je op en dan wordt er een passende oplossing gezocht (reparatie, vervangend artikel of (een deel van het) geld terug mocht dit niet mogelijk zijn). Als een artikel kapot aankomt dan moet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld worden.

Onder deze garantie vallen niet:
- Barstjes en oneffenheden die de steen van nature vertoont.
- Gebreken en beschadigingen die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik.
- Defecten en slijtage welke te verwachten zijn bij normaal gebruik.
- Veranderingen, aanpassingen of bewerkingen aan het product.
- Beschadiging door opzet, zeer intensief gebruik, of door nalatige verzorging en onderhoud.
- Verkleuring.

Voor een optimale en duurzame werking van edelstenen en mineralen is het belangrijk om ze goed te verzorgen door ze regelmatig op te laden en te reinigen. Fel zonlicht en heel hoge en lage temperaturen kunnen beter vermeden worden. Ook zijn er bepaalde stenen die bijvoorbeeld niet tegen water kunnen.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

~ Service ~

Brievenbus 2,95 euro (NL)
  Pakketpost 5,25 euro (NL)
  Pakketpost 7,95 euro (BE)
Verzending binnen 2
werkdagen.
Niet goed, geld terug.
Voor elke steensoort een
uitleg in je bestelling.
Elke bestelling is een
feestje om te ontvangen!
Om het feestje compleet
te maken bij elke
bestelling een cadeautje.
Kwalitatieve stenen met
een ruim assortiment,
allemaal 'handpicked'.

© 2018 - 2019 I love crystals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.